- BHXH TP HCM trả lời: Căn cứ điều 8, 9 Thông tư 40/2015/TT-BYT thì người tham gia BHYT được đăng ký KCB BHYT ban đầu tại một trong các cơ sở KCB tuyến quận, huyện. Đối với các bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan BHXH sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của giám đốc Sở Y tế. Theo quy định trên, hàng quý cơ quan BHXH thông báo danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu lên trang thông tin điện tử (https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn) để người tham gia lựa chọn nơi KCB phù hợp. Từ năm 2021 sẽ thông tuyến BHYT nội trú tuyến tỉnh. Người có thẻ BHYT ở các bệnh viện tuyến tỉnh có thể đến bất cứ bệnh viện tuyến tỉnh nào trong cả nước để điều trị nội trú mà vẫn được BHYT chi trả như đi đúng tuyến.