Đinh Hữu Toàn (tỉnh Lâm Đồng) hỏi: "Tôi được hưởng 8 tháng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) nhưng mới hưởng được 5 tháng thì phải tạm ngưng do thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vậy sau khi tạm ngưng hưởng TCTN, tôi có phải trả lại thẻ BHYT mà cơ quan BHXH đã cấp khi giải quyết hưởng TCTN không?".

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Căn cứ điều 23 Nghị định 28/2015/NĐ-CP thì khi người lao động hưởng TCTN sẽ được tổ chức BHXH cấp thẻ BHYT để thực hiện khám chữa bệnh trong thời gian thất nghiệp. Trường hợp người lao động bị chấm dứt hưởng TCTN thì không được hưởng BHYT và phải trả lại thẻ BHYT cho tổ chức BHXH theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.