100 thí sinh tham gia đã trả lời nhanh các câu hỏi về cuộc đời và sự nghiệp, đặc biệt là những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với cách mạng Việt Nam; vai trò quan trọng của tổ chức Công hội bí mật do người CN ưu tú Tôn Đức Thắng sáng lập và những cuộc đấu tranh của CN do tổ chức Công hội lãnh đạo... Ban tổ chức đã trao 20 phần quà cho thí sinh trả lời nhanh nhất và đúng nhất.

Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Tôn - Ảnh 1.

Thí sinh trả lời câu hỏi tại hội thi

Chương trình nhằm khơi dậy niềm tự hào về Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong đoàn viên, CNVC-LĐ; đồng thời bày tỏ biết ơn những đóng góp to lớn của Bác Tôn đối với giai cấp CN và phong trào cách mạng của CN Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tin-ảnh: H.Đào