Với chủ đề “CĐ đồng hành vì sự phát triển bền vững của DN; vì việc làm, đời sống của người lao động (NLĐ)”, CĐ khối đã phát động các chương trình “Đồng hành cùng DN”, “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Cùng công nhân vượt khó”, “Giờ thứ 9”...

Ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM (phải), tặng bằng khen cho đại diện doanh nghiệp chăm lo tốt cho người lao động
Ông Kiều Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM (phải), tặng bằng khen cho đại diện doanh nghiệp chăm lo tốt cho người lao động

Trong chương trình “Đồng hành cùng DN”, có 17 CĐ cơ sở đã tổ chức đối thoại với lãnh đạo đơn vị để chia sẻ những khó khăn của DN, đề xuất những giải pháp nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho NLĐ. Riêng CĐ khối đã tổ chức thăm hỏi 69 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 41 triệu đồng... Dịp này, CĐ khối đã tuyên dương 2 DN có nhiều hoạt động chăm lo tốt cho NLĐ cùng 8 gương lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Tin-ảnh: H.Đào