Qua phát động, CNVC-LĐ ngành đã thực hiện 626 đề tài nghiên cứu khoa học và 699 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp mới, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác khám chữa bệnh, làm lợi và tiết kiệm hàng tỉ đồng.

Hưởng ứng phong trào "Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi", có 23 bệnh viện tổ chức 66 hội thi tay nghề cấp cơ sở, thu hút 6.418 đoàn viên tham dự...

Tôn vinh 11 y - bác sĩ tham gia chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đội ngũ y - bác sĩ tham gia phòng chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng được tuyên dương

Dịp này, CĐ ngành Y tế TP HCM đã tuyên dương 11 y - bác sĩ tham gia phòng chống dịch tại Đà Nẵng, tuyên dương 128 "Bàn tay vàng" của ngành.

Tin-ảnh: H.Đào