Theo đó, LĐLĐ TP đề nghị các cấp Công đoàn (CĐ) tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên CĐ và CNVC-LĐ; giúp CNVC-LĐ không ngừng nâng cao nhận thức, niềm tin về Đảng, về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Hoạt động tuyên truyền cần nêu bật những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, đặc biệt là công lao to lớn của Bác trong việc thành lập Đảng; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, nhất là trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho nữ công nhân khó khăn Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho nữ công nhân khó khăn Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Bên cạnh đó, các cấp CĐ lưu ý phát hiện, biểu dương những gương đảng viên điển hình, gương mẫu trong thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng cần gắn với các hoạt động mừng Xuân Đinh Dậu 2017; ưu tiên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ, nhất là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân không có điều kiện về quê đón Tết.

T.Ngôn