TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: Trưởng thành cả số lượng và chất lượng

Tin mới

28/07/2013 16:14

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt chào mừng Đại hội, chào mừng các vị khách quý và gần 950 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của giai cấp công nhân, lao động và tổ chức CĐ các cấp về dự đại hội. Qua các đồng chí, tôi gửi tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, NLĐ cả nước lời thăm hỏi chân tình và lời chúc tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Nguyễn Quyết- Quang Liêm
 
... Năm năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến KT-XH nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu rất quan trọng. Kinh tế có những chuyển biến tích cực, đời sống nhân được cải thiện; chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường; vị thế nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Thành tựu to lớn đó có sự đóng góp quan trọng của giai cấp công nhân, lao động và tổ chức CĐ.
 
Đồng thời cùng với quá trình phát triển của đất nước, giai cấp công nhân nước ta đã có những bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng; đang có mặt trong tất cả các thành phần kinh tế, đóng góp hơn 65% tổng sản phẩm xã hội và hơn 70% ngân sách cả nước.
Các đại biểu chụp ảnh cùng lãnh đạo Đảng, nhà nước. Ảnh: Nguyễn Quyết- Quang Liêm
 
 CĐ đã khắc phục mọi khó khăn, đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, vận động, thu hút, tập hợp ngày càng đông đảo CNVC-LĐ; tích cực tuyên truyền, phổ biến và thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đặc biệt là làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động.
 
 Nhiều phong trào thi đua do CĐ phát động, tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, tiêu biểu như các phong trào: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Thi đua phục vụ CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn", xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" vv... đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc được tôn vinh khen thưởng.
 
 CĐ Việt Nam đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, bổ sung cho Đảng nhiều cán bộ trưởng thành từ phong trào công nhân và hoạt động CĐ; giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp hàng vạn đoàn viên ưu tú xuất thân từ CNVC-LĐ.
  
 Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt biểu dương những thành tích, tiến bộ của phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ cả nước trong nhiệm kỳ qua.
 
 Tuy nhiên phải thừa nhận rằng trong 5 năm qua phong trào công nhân và tổ chức CĐ cũng còn những hạn chế yếu kém, đó là: Vai trò tham gia quản lý, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, lao động ở một số ngành, địa phương, cơ sở hiệu quả còn thấp. Hoạt động tư vấn pháp luật, tư vấn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm chất lượng, hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu của NLĐ. Việc tuyên truyền chính sách pháp luật phối hợp với tổ chức học tập, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp cho NLĐ ở khu vực ngoài nhà nước còn hạn chế. Việc thực hiện Nghị quyết lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH kết quả còn thấp. Nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức CĐ chậm được đổi mới, hiệu quả chưa cao.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trò chuyện cùng cán bộ CĐ.
Ảnh: Nguyễn Quyết- Quang Liêm
 
 ... Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong những năm tới là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị-xã hội, tăng cường hoạt động đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 
Đối với giai cấp công nhân, Đảng ta xác định xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức công dân yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội tiêu biểu cho tinh hoa văn hóa dân tộc, nhạy bén và vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những biến đổi của tình hình trong nước, có tinh thần dân tộc và tinh thần hợp tác quốc tế.

... Tôi đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2018 của CĐ do BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X trình Đại hội, đặc biệt là về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp lớn. Tôi chỉ xin nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét quyết định. Đó là: Nắm vững và quán triệt thật sâu sắc những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết 11 của Đảng, Cương lĩnh chính trị và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ mới; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân; nắm bắt tình hình và nguyện vọng chính đáng của công nhân để tham mưu cho Đảng, Nhà nước có những chính sách, biện pháp cụ thể, đưa các tư tưởng, chủ trương của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp đổi mới, CNH-HĐH đất nước...
VĂN DUẨN (lược ghi)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN CÙNG MỤC
XEM
TIN MỚI