UBND TP HCM vừa có công văn khẩn, chấp thuận chủ trương, giao Bưu điện TP chủ trì, phối hợp với BHXH TP và UBND các cấp tiếp tục thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 theo đề nghị của BHXH TP.

Theo đó, từ tháng 8-2020, TP sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua bưu điện bằng các hình thức: tài khoản ATM; tiền mặt tại nhà (phục vụ miễn phí hoặc dịch vụ có thu phí); chi trả tại điểm ở từng phường, xã.

TP HCM khuyến khích hưu trí, người hưởng trợ cấp BHXH nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản ATM.

Cụ thể, về việc chi trả qua tài khoản ATM, Giám đốc BHXH TP Phan Văn Mến cho biết bắt đầu từ kỳ chi trả tháng 8-2020, Bưu điện TP chuyển tiền vào tài khoản người hưởng trong ngày 3-8.

Về hình thức chi trả bằng tiền mặt, Bưu điện TP sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà đối với người hưởng thuộc diện từ 80 tuổi trở lên thì không thu phí.

Các đối tượng: người dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác nhận thay lương hưu, trợ cấp BHXH tại các cơ sở bưu điện; người hưởng bị bệnh mạn tính đang điều trị ngoại trú (không thu phí); người hưởng có đề nghị với cơ quan bưu điện để được chi trả tận nhà: sẽ áp dụng thu phí.

Đối với người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bưu điện TP phối hợp với chính quyền địa phương có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng.

Đối với người hưởng còn lại trên địa bàn TP, Bưu điện TP tổ chức các điểm chi trả tại mỗi phường, xã ít nhất 1 điểm (hiện nay đa số điểm chi trả tại UBND phường, xã). Thời gian chi trả tiền mặt từ ngày 3 đến ngày 10 hằng tháng, kể cả thứ Bảy, trừ ngày lễ, Tết. Từ ngày 11 đến hết ngày 25 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả của Bưu điện trung tâm đối với những người chưa nhận vào đầu tháng.

Phan Anh