Nhằm bảo đảm tốt quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trong tháng 10-2021, BHXH TP HCM đã giải quyết 38.983 lượt người hưởng chế độ BHXH, tăng 130,8% so với tháng trước. BHXH TP HCM đang quản lý 242.251 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, trong đó 145.699 người nhận qua thẻ ATM và 96.552 người nhận bằng tiền mặt. Tính đến hết ngày 10-11, BHXH TP HCM đã giải quyết hưởng hỗ trợ từ Quỹ BHTN cho gần 70.000 đơn vị với gần 2 triệu lao động (trong đó đã dừng tham gia BHTN là 132.655 người), đạt hơn 87%.

Từ đây đến cuối năm 2021, BHXH TP HCM tập trung giải quyết các chế độ BHXH cho người lao động đầy đủ, kịp thời, nhất là gói hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP; đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết trợ cấp, chế độ ngắn hạn.

M.Chi