Tổng số tiền chi trả BHXH, BHYT, BHTN là hơn 52.000 tỉ đồng. Đặc biệt, các doanh nghiệp còn nợ BHXH hơn 4.500 tỉ đồng, bao gồm cả nợ dưới một tháng, nợ khó thu và nợ ngân sách nhà nước.

TP HCM: Gần 2,6 triệu người tham gia BHXH bắt buộc - Ảnh 1.

Công nhân một doanh nghiệp tại huyện Bình Chánh, TP HCM khiếu nại vì bị nợ bảo hiểm

Năm qua, số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đều vượt chỉ tiêu đề ra và tăng cao so với năm trước đó. Có gần 2,6 triệu người tham gia BHXH bắt buộc, tăng 13,44%; gần 62.000 người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 20,18%; hơn 2,5 triệu người tham gia BHTN, tăng 12,73%; hơn 8,5 triệu người tham gia BHYT, tăng 11,9%. Độ bao phủ BHYT đạt 91,18% dân số và số thu BHXH, BHYT, BHTN là 77.604 tỉ đồng, tăng 15,33% so với năm 2021.

Tin-ảnh: M.Chi