Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP và 24 quận, huyện, tính đến cuối tháng 7-2020, địa phương đã chi trả hỗ trợ cho 538.360 trong tổng số 538.621 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (đạt hơn 99,95%) với tổng số tiền hơn 590 tỉ đồng.

TP HCM hoàn thành việc hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Người lao động tại TP HCM nhận hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Trong số đó, các cơ quan chức năng đã chi cho 66.020 trường hợp là người lao động (NLĐ) bị ngừng việc làm, hoãn việc làm, kể cả giáo viên mầm non, với tổng số tiền trên 67,5 tỉ đồng; chi trả cho 994 trường hợp là NLĐ bị tạm chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, với tổng số tiền 994 triệu đồng. Các quận, huyện cũng đã chi trả cho tất cả 182.633 NLĐ tự do khác với tổng số tiền hơn 1,82 tỉ đồng.

Tin-ảnh: G.Nam