TP cũng đã tổ chức 31 phiên sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Kết quả, số người được tư vấn việc làm là hơn 250.000 lượt, số người được giới thiệu việc làm là 55.293 lượt, số người nhận được việc làm mới là 22.567 người.

TP HCM: Hơn 198.000 lượt lao động được giải quyết việc làm - Ảnh 1.

Giải quyết việc làm cho người lao động là ưu tiên hàng đầu của TP HCM

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP, việc thực hiện chính sách hỗ trợ một số đối tượng khó khăn do tác động của dịch Covid-19 đã giải quyết cho 543.345 đối tượng bị ảnh hưởng (đạt 100%).

Tin-ảnh: G.Nam