Sàn việc làm thu hút 27 doanh nghiệp tham gia với tổng nhu cầu tuyển dụng là 1.099 lao động. Trong đó, doanh nghiệp tham gia phỏng vấn trực tiếp để tuyển 601 nhân sự, 17 đơn vị rao tuyển thông qua Cổng thông tin việc làm TP HCM http://vieclamhcm.net và Cổng thông tin việc làm quốc gia http://vlhcm.vieclamvietnam.gov.vn với số lượng cần tuyển 498 nhân sự. Một số vị trí việc làm có nhu cầu tuyển dụng cao tại sàn lần này như lao động phổ thông (423 người), 298 nhân viên kinh doanh (bất động sản, tài chính, chứng khoán), 136 nhân viên kỹ thuật (điện, điện tử, cơ khí)…

Sàn việc làm TP: Lao động phổ thông chiếm đa số nhu cầu tuyển dụng - Ảnh 1.

Nhà tuyển dụng phỏng vấn người lao động tại sàn việc làm

Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp còn được hỗ trợ hướng dẫn giải quyết chế độ, tư vấn Luật Lao động, tư vấn hỗ trợ học nghề hoàn toàn miễn phí.

Tin-ảnh: T.Liễu