Trước đó, ngày 29-4, BHXH TPHCM đã có hướng dẫn gửi các đơn vị, DN về việc xác nhận danh sách NLĐ hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà. Các đơn vị sẽ gửi danh sách đến cơ quan BHXH nơi quản lý thu BHXH qua giao dịch điện tử, Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy qua dịch vụ bưu chính, đồng thời gửi file dữ liệu qua địa chỉ email hoặc Zalo của chuyên quản thu quản lý đơn vị.

Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan BHXH sẽ xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ và chuyển trả cho đơn vị theo hình thức đơn vị đã nộp. Trường hợp danh sách đơn vị gửi không khớp đúng với dữ liệu của cơ quan BHXH thì danh sách sẽ được trả lại kèm phiếu hướng dẫn để DN bổ sung, hoàn chỉnh và nộp lại kịp thời. Việc lập hồ sơ không đúng hoặc chậm trễ làm ảnh hưởng đến quyền lợi NLĐ thì đơn vị phải chịu trách nhiệm.

TP HCM mới có 35 người được đề nghị hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà - Ảnh 1.

Người lao động mong sớm nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà

Theo quy định tại Quyết định 08, NLĐ đang làm việc trong DN tại KCN-KCX hoặc khu vực kinh tế trọng điểm và thuê trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-2-2022 đến 30-6-2022 sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà 500.000 đồng/tháng (tối đa 3 tháng). Đối với NLĐ mới quay trở lại thị trường lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng (tối đa 3 tháng). Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm lập danh sách NLĐ đề nghị hưởng hỗ trợ và gửi cơ quan BHXH xác nhận trước ngày 15-8-2022.

Tin-ảnh: M.Chi