Cụ thể, qua làm việc trực tiếp với những chủ doanh nghiệp (DN) để xảy ra tình trạng nợ BHXH, BHYT, việc thu hồi nợ trên địa bàn TP HCM đã đạt kết quả tích cực. Trước đó, dù đã được cơ quan BHXH thông báo, khuyến cáo nhưng nhiều chủ DN vẫn phớt lờ. 

Trong 5 tháng đầu năm 2017, BHXH TP HCM và BHXH các quận, huyện đã gửi 4.543 thư nhắc nợ tới những đơn vị có số nợ từ 3 tháng trở lên, với tổng số tiền 1.308 tỉ đồng. Đồng thời, lập danh sách chuyển UBND quận, huyện để ban hành công văn nhắc nhở, yêu cầu đơn vị sử dụng lao động chấp hành đúng quy định của pháp luật về BHXH. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động không khắc phục, cơ quan BHXH sẽ đề nghị Thanh tra Sở LĐ-TB-XH thành lập đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động. Kết quả, có 134 đơn vị bị thanh tra, trong đó 60 đơn vị đã khắc phục với số tiền 7,07 tỉ đồng.

TP HCM: Tăng cường xử lý nợ BHXH - Ảnh 1.

Đảm bảo quyền thụ hưởng cho người lao động là trách nhiệm của người sử dụng lao động

Bên cạnh đó, BHXH TP HCM cũng thành lập đoàn kiểm tra tình hình thu, chi BHXH, BHYT của đơn vị sử dụng lao động. Nếu đơn vị vẫn không khắc phục sẽ tiến hành thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. 

Trong 5 tháng đầu năm 2017, cơ quan BHXH mời 150 chủ DN (nợ BHXH tổng số tiền 47,6 tỉ đồng) lên làm việc để thông báo quyết định thanh tra. Sau khi nhận được quyết định, 44 đơn vị đã thanh toán nợ 24,2 tỉ đồng.


T.Ngôn