Trả đủ tiền lương thử việc

Một số công nhân (Công ty Vạn Tường, quận Bình Tân, TP HCM)

- Ông Trần Văn Khánh, giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh của công nhân, chúng tôi đã yêu cầu phòng nhân sự rà soát lại việc tuyển dụng và ký hợp đồng lao động với công nhân. Thật ra, quy định thử việc đã được phổ biến cho tất cả người lao động khi tuyển dụng; công ty chỉ có sai sót là kéo dài thời gian thử việc đến 60 ngày thay vì 30 ngày và trả lương thử việc chưa đúng quy định. Chúng tôi cam kết sẽ chấn chỉnh ngay việc này, trả đủ 85% tiền lương trong thời gian thử việc 30 ngày và truy trả 25% tiền lương của tháng thứ hai cho công nhân.