Trả lại các khoản tiền công ty đã đóng

Lê Thị Kiều Tiên (Công ty Thiên Ngọc, quận 5, TP HCM)

- Ông Nguyễn Minh Chữ, giám đốc công ty, trả lời: Theo quy định tại khoản 3, điều 62 Bộ Luật Lao động, chi phí đào tạo bao gồm tiền lương, tiền đóng BHXH, BHYT cho người lao động trong thời gian đi học. Như vậy, việc công ty yêu cầu chị Tiên hoàn trả phần công ty đã đóng cho chị trong thời gian đi học là không sai.