Bà Võ Thu Lê, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Đúng là lúc đầu do công ty ít lao động nên không thuộc diện đóng BHTN. Đến năm 2014, chị Ái chuyển sang làm việc bán thời gian, sau đó ký hợp đồng làm việc với một doanh nghiệp khác và xin đóng BHTN ở doanh nghiệp kia. Trong hợp đồng làm việc bán thời gian, công ty và chị Ái thỏa thuận trả các khoản bảo hiểm, trợ cấp thôi việc vào lương. Công ty sẽ thanh toán trợ cấp thôi việc cho thời gian chị Ái làm việc từ năm 2014 trở về trước.