Tại hội nghị, báo cáo viên đã trao đổi với cán bộ CĐ các nội dung liên quan như: Truyền thông qua mạng xã hội Facebook; truyền thông hiện đại và tổ chức CĐ; kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội trong công nhân; định hướng công tác tuyên giáo CĐ trong giai đoạn hiện nay...

Trang bị kiến thức cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Báo cáo viên trao đổi với cán bộ Công đoàn tại buổi tập huấn

Dịp này, cán bộ CĐ cũng nghe TS Trần Tuấn Duy - Phó trưởng Khoa Luật Học viện Cán bộ TP HCM - báo cáo chuyên đề "Tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình". Thông qua chuyên đề, cán bộ CĐ được trang bị thêm những kiến thức về tình yêu, các mối quan hệ trong gia đình, định hướng trong việc giáo dục con trẻ, góp phần xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc".

Tin-ảnh: N.Hoàng