Ngoài tìm hiểu cách phòng dịch bệnh thông qua hình ảnh, thông tin bảo vệ sức khỏe, giáo dục giới tính, cách bảo vệ bản thân, tránh xa người lạ..., các em còn được tham gia nhiều trò chơi như: ô ăn quan, rút gỗ, nhìn hình đoán vật, phân loại rác thải, ném vòng trúng đích...

Trang bị kỹ năng, kiến thức cho con công nhân - Ảnh 1.

Con công nhân tham gia chương trình truyền thông

Dịp này, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên CN TP đã phối hợp với Hãng phim Trẻ tổ chức trình chiếu các bộ phim tư liệu, lịch sử điểm lại các cột mốc quan trọng của đất nước, nhân vật anh hùng giúp các em hiểu hơn lịch sử Việt Nam.

Tin-ảnh: H.Đào