Bà Thoa có hoàn cảnh khó khăn khi hai vợ chồng đều làm công nhân, thu nhập thấp. Căn nhà trị giá 30 triệu đồng.

Dịp này, LĐLĐ TP sẽ trao 5 căn nhà cho cán bộ CĐ cơ sở, CNVC-LĐ khó khăn với tổng giá trị 150 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này do LĐLĐ TP vận động 1 ngày lương từ nữ CBCC đóng góp cho quỹ hướng về phụ nữ và trẻ em nghèo TP.
N.Hà