Đây là điểm mới của chương trình Học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2020-2021.

Trao 84 suất học bổng cho đoàn viên, con CNVC-LĐ - Ảnh 1.

CNVC-LĐ quận 6 đóng góp Quỹ Học bổng Nguyễn Đức Cảnh tại chương trình đi bộ đồng hành vào ngày 21-6

Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên LĐLĐ quận 6 sẽ chuyển kinh phí trao học bổng cho các đơn vị để trao tận tay đoàn viên, con CNVC-LĐ. Tổng kinh phí trao học bổng đợt này là hơn 120 triệu đồng, được trích từ nguồn đóng góp của CNVC-LĐ tại chương trình đi bộ đồng hành diễn ra vào tháng 6 vừa qua.

Tin-ảnh: T.Nga