Công hội đã bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên thông qua các hoạt động chăm lo, hỗ trợ như: học bổng Kim Thu giúp khoảng 5.000 con công nhân - lao động/năm đến khi vào đại học; quỹ y tế thu hút 3,2 triệu hội viên (mỗi đoàn viên đóng góp 200 nhân dân tệ/năm) được sử dụng chăm lo sức khỏe, hỗ trợ đoàn viên ốm đau. Đặc biệt, khi sử dụng thẻ đoàn viên sẽ được ưu đãi, giảm giá khi mua sắm, khám chữa bệnh...


Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đưa đoàn Tổng Công hội tỉnh Vân Nam tham quan nhà truyền thống Công đoàn

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đưa đoàn Tổng Công hội tỉnh Vân Nam tham quan nhà truyền thống Công đoàn

Dịp này, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm về việc thành lập Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp có vốn nước ngoài; cách thức quản lý Công đoàn cơ sở, đoàn viên; hoạt động chăm lo cho nữ CNVC-LĐ; các chương trình nhà ở, nhà lưu trú cho người lao động nhập cư.

Tin-ảnh: H.Đào