Phát biểu khai mạc, ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - cho biết hội nghị lần này tập trung thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó có tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông Nguyễn Đức Cảnh (2.2.1908 - 2.2.2018); tờ trình về việc sắp xếp lại Công đoàn (CĐ) giáo dục cấp huyện; tờ trình về việc phân công chỉ đạo Đại hội CĐ các tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương, CĐ tổng công ty trực thuộc Tổng LĐLĐ Việt Nam; tờ trình về thành lập ban quản lý dự án thiết chế CĐ; tờ trình kế hoạch cải cách hành chính của Tổng LĐLĐ Việt Nam giai đoạn 2016-2020; tờ trình quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức CĐ.

Trí thức hóa giai cấp công nhân trong thời kỳ mới

Ngoài ra, hội nghị còn cho ý kiến để trình hội nghị Ban Chấp hành quyết định theo thẩm quyền tờ trình Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ (khóa XI) về Ban Nữ công CĐ cơ sở ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng, hiện số lượng doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước ngày càng tăng nhanh, trong đó có bộ phận lớn là lao động nữ, nhất là một số ngành như da giày, dệt may, thủy sản, tỉ lệ nữ chiếm từ 60%-90%. Nghị quyết này sẽ đưa ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp, cách thức thực hiện đối với các cấp CĐ với kỳ vọng tạo ra một sự thay đổi đột phá để tham gia hỗ trợ tạo việc làm bền vững, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nữ đoàn viên và người lao động.

Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cũng trình bày tờ trình kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Qua 10 năm thực hiện, các cấp CĐ đã bám sát trọng tâm là bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; bồi dưỡng trình độ chính trị, ý thức pháp luật, tác phong làm việc, kỷ luật lao động cho công nhân lao động. Song song đó, các cấp CĐ đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, từng bước trí thức hóa giai cấp công nhân; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh...

N.Dung