Đây là giải thưởng được LĐLĐ TP xét chọn định kỳ hằng năm nhằm tôn vinh thủ lĩnh CĐ cơ sở tiêu biểu.

Triển khai Giải thưởng 28-7 - Ảnh 1.

Ông Lê Hồng Phong, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Top One, một trong những thủ lĩnh CĐ cơ sở đạt Giải thưởng 28-7 của LĐLĐ TP

Tiêu chí để xét chọn giải thưởng là chủ tịch CĐ cơ sở có thành tích xuất sắc, phương pháp hoạt động sáng tạo, đã đạt được kết quả đặc biệt nổi trội ở một trong các chức năng của tổ chức CĐ; thể hiện vai trò trong xây dựng chế độ chính sách tại đơn vị, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động về lương, thưởng, phúc lợi; chủ động nắm chắc và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động, phối hợp giải quyết tốt các vụ tranh chấp nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, CĐ tích cực phát động và phải vận động CNVC-LĐ tham gia các phong trào thi đua lao động tại đơn vị…

LĐLĐ TP đề nghị CĐ cấp trên cơ sở bám sát hoạt động tại cơ sở để phát hiện, đề xuất những gương chủ tịch CĐ cơ sở nổi trội để xét trao Giải thưởng 28-7. Thời gian nhận hồ sơ chậm nhất đến ngày 15-6.

Tin-ảnh: T.Nga