Tham dự tập huấn có hơn 120 cán bộ CĐ khu vực hành chính nhà nước, khối phường và trường học được hướng dẫn các tính năng cơ bản về sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên như: Đăng nhập hệ thống phần mềm; tạo một nhóm cấp CĐ mới; phê duyệt đoàn viên được tạo mới; chuyển sinh hoạt đoàn viên; tìm kiếm và xuất dữ liệu in thẻ đoàn viên; sử dụng công cụ quản lý đoàn phí; sử dụng công cụ báo cáo, thống kê; quản trị người sử dụng phần mềm và các nội dung có liên quan đến việc cập nhật thông tin và đổi lại thẻ mới...

Triển khai phần mềm quản lý đoàn viên đến cơ sở - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý đoàn viên

Việc tập huấn giúp CĐ cơ sở hiểu và áp dụng quản lý chính xác, kịp thời số lượng đoàn viên, phát triển đoàn viên mới, làm dữ liệu cho việc đổi thẻ đoàn viên, thẻ mới sẽ tích hợp, ứng dụng các chương trình phúc lợi đoàn viên, bảo đảm tính năng đồng bộ, hiệu quả trong công tác quản lý.

Tin-ảnh: T.Nga