Triển lãm trưng bày 250 bức ảnh với chủ đề: Bác Hồ - Bác Tôn, hai con người một chí hướng; Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Bác Tôn với công nhân; Hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ trong Tháng Công nhân; Chương trình đối thoại tại cơ sở; Sân chơi Giờ thứ 9 cho CNVC-LĐ…

Triển lãm ảnh chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam - Ảnh 1.

CNVC-LĐ xem triển lãm ảnh do LĐLĐ quận 5, TP HCM và Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức

Chương trình nhằm tạo điều kiện để CNVC-LĐ nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng và tuyên truyền cho hoạt động của tổ chức Công đoàn trong Tháng Công nhân. Đồng thời chương trình nhằm đa dạng hóa nội dung và phương thức tuyên truyền giáo dục truyền thống theo hình thức trực quan, sinh động, thu hút CNVC-LĐ tham gia.


Tin-ảnh: N.Hà