Triển lãm gồm 30 bức tranh vẽ tay, in màu và tranh sơn dầu do các giảng viên, sinh viên Trường ĐH Mỹ thuật thực hiện. Sau triển lãm, các bức tranh sẽ được Bảo tàng TP HCM Chi nhánh TP HCM tiếp nhận và tổ chức triển lãm tại Hà Nội và TP HCM. Triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 30-7.

Triển lãm tranh 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ - Ảnh 1.

CNVC-LĐ Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn xem triển lãm

Bà Lê Thị Thanh Ngân, Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, cho biết 50 năm qua, Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác là dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của Lãnh tụ kính yêu, Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa.

Tin-ảnh: N.Hà