Báo cáo về việc triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết đến nay, đã có 14 bộ, cơ quan có báo cáo chính thức về xây dựng bảng lương và phụ cấp theo nghề căn cứ dự thảo thiết kế bảng lương mới.

Trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định đề án tiền lương mới trong 2020 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá có thể tiến hành cải cách tiền lương vào năm 2021. Ảnh: Thành Vũ.

Cùng với đó, Ban Tổ chức Trung ương đã dự thảo và lấy ý kiến về Báo cáo rà soát các chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và dự kiến xây dựng Bảng phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị; Xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo…

Bộ Nội vụ kiến nghị Ban Tổ chức Trung ương trình Bộ Chính trị Bảng phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị; Hệ thống danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị.

Sau đó, Bộ sẽ báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị nội dung quy định cụ thể chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Chia sẻ tại cuộc họp, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Quản Minh Cường cho biết việc phân loại chức vụ lãnh đạo tương đương và xây dựng danh mục vị trí việc làm là những việc khó, có nhiều vướng mắc, chưa thống nhất nên dù rất quyết tâm vẫn chưa trình được.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng cải cách chính sách tiền lương phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó hai giải pháp mang tính đột phá, căn cơ nhất.

Trước hết, phải sắp xếp, tinh giản bộ máy, giảm biên chế, số lượng người hưởng lương từ ngân sách theo tinh thần. Chỉ tiêu đến năm 2021 phải giảm được ít nhất 10%. Đồng thời. phải tạo được nguồn để thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định đề án tiền lương mới trong 2020 - Ảnh 2.

Có 2 thời điểm đang cân nhắc để thực hiện cải cách tiền lương là ngày 1-1-2021 hoặc 1-7-2021, tùy vào sự chuẩn bị của các cơ quan. Ảnh: Thành Vũ.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã ban hành chương trình công tác năm 2020 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó việc đầu tiên là xây dựng hệ thống các chức danh, chức vụ lãnh đạo tương đương trong hệ thống chính trị và vị trí việc làm.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ lập các đoàn liên ngành đi kiểm tra việc sắp xếp lại nhằm thực hiện mục tiêu giảm được số lượng người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh phải tiếp tục quyết liệt thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Đây là giải pháp căn bản mang tính tiền đề để thực hiện cải cách tiền lương. Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách, coi đây là nhiệm vụ đột phá để tạo nguồn lực cho cải cách chính sách tiền lương. "Phải dành đủ 40% tăng thu thực hiện của ngân sách Trung ương và 70% tăng thu thực hiện so với dự toán của ngân sách địa phương để bố trí nguồn cải cách tiền lương", Phó Thủ tướng quán triệt.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng lưu ý chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là một đề án lớn phải trình Bộ Chính trị xem xét và quyết định trong năm 2020 để có căn cứ xây dựng các bước tiếp theo. Ông cho biết thêm đang cân nhắc thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương là ngày 1-1-2021 hoặc 1-7-2021, tùy vào sự chuẩn bị của các cơ quan liên quan.

Theo Hoài Vũ (Zing)