Trục xuất lao động nước ngoài làm việc chui

Theo đó, giấy phép lao động được cấp tùy theo từng trường hợp nhưng không quá 2 năm. Những người lao động (NLĐ) nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc tại vị trí chuyên gia, quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật sẽ được làm việc tại Việt Nam dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 1 năm.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày xác định NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị cơ quan công an trục xuất NLĐ nước ngoài đó. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-4.

K.Linh