Sự kiện do Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp tổ chức, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện trưng bày này không chỉ giúp công chúng, đặc biệt là CN, đoàn viên CĐ hiểu biết sâu sắc hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với sự ra đời, vai trò và nhiệm vụ của giai cấp CN, tổ chức CĐ Việt Nam mà còn hiểu hơn về tình cảm của Bác đối với cán bộ, CN, tổ chức CĐ.

Trưng bày nhiều hiện vật quý về Bác Hồ với công nhân và Công đoàn - Ảnh 1.

Các đại biểu tham quan triển lãm chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam”

Triển lãm có hơn 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh được lựa chọn, trưng bày theo 3 nội dung: Sự hình thành và phát triển của giai cấp CN và tổ chức CĐ Việt Nam; sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho giai cấp CN và tổ chức CĐ Việt Nam; giai cấp CN, tổ chức CĐ Việt Nam làm theo lời Bác. Triển lãm mở cửa đến hết tháng 8-2020.

Tin-ảnh: V.Duẩn