Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2018) quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT đã quy định rõ 6 nhóm đối tượng tham gia BHYT bao gồm: Nhóm do NLĐ và người SDLĐ đóng; Nhóm do cơ quan BHXH đóng; Nhóm do NSNN đóng; Nhóm được NSNN hỗ trợ mức đóng; Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình; Nhóm do người SDLĐ đóng.

Trong đó, các trường hợp là thân nhân thuộc diện tham gia BHYT được quy định tại Điều 3- Nhóm do NSNN đóng và Điều 6- Nhóm do người SDLĐ đóng. Cụ thể

Trường hợp nào thân nhân thuộc đối tượng tham gia BHYT? - Ảnh 1.

*Trong nhóm do NSNN đóng có những trường hợp thân nhân sau:

- Khoản 11: Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

- Khoản 12: Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại khoản 11 Điều này, gồm:

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của các đối tượng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; anh hùng LLVT nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

+ Con đẻ từ đủ 6 tuổi trở lên của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chấtđộc hóa học không tự lực được trong sinh hoạt hoặc suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt được hưởng trợ cấp hàng tháng.

- Khoản 13: Thân nhân của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ, sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng CAND, học viên CAND, hạ sỹ quan, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an, gồm:

+ Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng;

+ Vợ hoặc chồng;

+ Con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông.

- Khoản 17: Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định của pháp luật về BHXH.

*Trong nhóm do người SDLĐ đóng có những trường hợp thân nhân sau:

- Thân nhân của CNVC quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội, bao gồm đối tượng theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 13 Điều 3 Nghị định này.

- Thân nhân của công nhân công an đang phục vụ trong CAND bao gồm đối tượng theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 13 Điều 3 Nghị định này.

- Thân nhân của người làm công tác kháctrong tổ chức cơ yếu, bao gồm đối tượng theo quy định tại các điểm a, b và c khoản 13 Điều 3 Nghị định này.

K.An Ành: HOÀNG TRIỀU