Theo đó, đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non bán công, dân lập hoặc làm việc theo hợp đồng lao động trong các trường mầm non công lập từ năm 1995 đến khi đã đóng BHXH bắt buộc, việc truy thu BHXH tính theo tỉ lệ phần trăm nhân với mức tiền lương tối thiểu chung hoặc mức lương cơ sở từng thời kỳ và tiền lãi theo quy định.

Truy thu BHXH bắt buộc đối với giáo viên mầm non ngoài công lập - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Số tiền truy thu sẽ tính theo tỉ lệ phần trăm (%) nhân với mức tiền lương tối thiểu chung hoặc mức lương cơ sở từng thời kỳ và tiền lãi theo quy định của pháp luật về BHXH; cụ thể: Thời gian từ tháng 1-1995 đến tháng 12-2006: Bằng 15%; trong đó, người lao động (NLĐ) truy đóng bằng 5%, còn lại do ngân sách địa phương đóng. Từ tháng 1-2007 đến tháng 12-2009: Bằng 16%; trong đó, NLĐ truy đóng bằng 5%, còn lại do ngân sách địa phương đóng. Từ tháng 1-2010 đến tháng 12-2011: Bằng 18%; trong đó, NLĐ truy đóng bằng 6%, còn lại do ngân sách địa phương đóng. Từ tháng 1-2012 đến tháng 12-2013: Bằng 20%; trong đó, NLĐ truy đóng bằng 7%, còn lại do ngân sách địa phương đóng. Từ tháng 1-2014 đến nay: Bằng 22%; trong đó, NLĐ truy đóng bằng 8%, còn lại do ngân sách địa phương đóng.

K.An