BHXH Việt Nam ngày 12-12 cho biết, đến hết tháng 11 năm 2017, cả nước đã có 13,35 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 80,7 triệu người tham gia BHYT (đạt tỉ lệ bao phủ 86,4% dân số). Trong tháng 11, toàn ngành thu BHXH, BHYT, BHTN thất nghiệp đạt 26.509 tỉ đồng; lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 11 thu được 253.350 tỉ đồng (đạt 88,6% kế hoạch năm). 

Truy thu gần 1.000 tỉ đồng nợ BHXH - Ảnh 1.

Về cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, tính đến hết 30-11, toàn ngành đã cấp sổ BHXH cho 13,4 triệu người (đạt 99,2% so với số người đang tham gia BHXH), trong đó đã bàn giao cho NLĐ 7,98 triệu sổ. Đã cấp 80,3 triệu thẻ BHYT, trong đó có 10,3 triệu thẻ BHYT đã được cấp theo mã số BHXH. Đồng thời, Ngành tiếp tục đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT; qua đó góp phần truy thu khoảng 1.000 tỉ đồng và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên 1,2 tỉ đồng…

Từ đây đến hết tháng 12-2017, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra và cương quyết xử lý những DN cố tình chây ỳ, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Tin -ảnh: Đ.Viên