Truy trả tiền lương còn thiếu

Trần Văn Hà (Công ty Mỹ nghệ Minh Anh, quận Thủ Đức, TP HCM)

- Ông Thái Sơn Ca, phó giám đốc công ty, trả lời: Sau khi nhận được khiếu nại, chúng tôi đã xem xét và phát hiện phòng kế toán trả thiếu khoản tiền lương 2 tháng anh Hà không được làm việc. Chúng tôi sẽ giải quyết ngay cho anh. Riêng về trợ cấp thôi việc, do anh Hà làm việc từ năm 2010, công ty có đóng bảo hiểm thất nghiệp cho anh nên không phải trả trợ cấp thôi việc.