Tại chương trình, báo cáo viên đã phổ biến về các quyền bình đẳng giới giữa nam và nữ trên một số phương diện chính trị, kinh tế và lao động, y tế, giáo dục và đào tạo trong Luật Bình đẳng giới, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm để giữ gìn hạnh phúc trong gia đình và giáo dục con cái.

Truyền thông về bình đẳng giới cho công nhân - Ảnh 1.

Công nhân nghe truyền thông về bình đẳng giới

Đây là hoạt động được LĐLĐ quận tổ chức thường xuyên nhằm thúc đẩy CNVC-LĐ thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới, hỗ trợ giữa nam, nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình, từng bước thu hẹp khoảng cách giới, nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực.

Tin-ảnh: T.Nga