Để thống nhất với các quy định sắp có hiệu lực của Luật Cán bộ, công chức sửa đổi, Bộ Nội vụ vừa ban hành dự thảo Nghị định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức.

Hiện nay, thi tuyển qua 2 vòng

Theo quy định tại điều 8 Nghị định 24/2010/NĐ-CP, thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng:

Vòng 1, thi trắc nghiệm trên máy tính. Nếu không có đủ điều kiện thì thực hiện thi trên giấy.

- Phần 1: 60 câu hỏi kiến thức chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị, xã hội, quản lý hành chính Nhà nước, chủ trương, đường lối của Đảng... Thời gian thi là 60 phút.

Từ 1-7-2020, thi công chức sẽ khó hơn - Ảnh 1.

Hiện nay, thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng trắc nghiệm trên máy tính và nghiệp vụ chuyên ngành

- Phần 2: 30 câu ngoại ngữ là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi là 30 phút.

- Phần 3: 30 câu hỏi tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi cũng là 30 phút.

Đặc biệt, với những vị trí có yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ ở vòng 1 này, nếu yêu cầu chuyên môn là tin học thì không phải thi tin học ở phần 1 này.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành. Ở vòng này, người dự thi có thể phải thi phỏng vấn hoặc thi viết theo quyết định của người đứng đầu cơ quan tuyển dụng công chức về kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng: Phỏng vấn: Thời gian thi là 30 phút; Thi viết: Thời gian thi là 180 phút.

Như vậy, với quy định hiện nay, người dự tuyển công chức phải trải qua 2 vòng thi. Trong đó, vòng 1 thi trắc nghiệm với tổng thời gian của 3 phần là 120 phút, vòng 2 có thể thi viết hoặc phỏng vấn tùy vào quyết định của người đứng đầu cơ quan tuyển dụng.

sắp tới, thi công chức sẽ khó hơn

Thời gian tới, từ 1-7-2020, Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức sửa đổi sẽ có hiệu lực. Kéo theo đó là những quy định hướng dẫn chi tiết Luật Cán bộ, công chức hiện hành sẽ không còn phù hợp trong tình hình mới. Bởi vậy, Bộ Nôi vụ đã lên Kế hoạch xây dựng các Nghị định hướng dẫn tại Quyết định số 69/QĐ-BNV .

Từ 1-7-2020, thi công chức sẽ khó hơn - Ảnh 2.

Sắp tới, có thể việc thi môn nghiệp vụ chuyên ngành sẽ được bổ sung thêm một hình thức thi nữa là kết hợp cả phỏng vấn và thi tiết

Theo đó, Nghị định 24/2010/NĐ-CP ngày 15-3-2010 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức cùng Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29-11-2018 sửa đổi, bổ sung sẽ bị hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định mới.

Đồng thời, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Nghị định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức dự kiến sẽ có hiệu lực trong năm 2020 vẫn giữ nguyên thời gian và các phần thi nêu ở vòng 1. Tuy nhiên, với riêng phần thi nghiệp vụ chuyên môn ở vòng 2 thì có một số thay đổi mới.

Cụ thể, điểm b, khoản 2, điều 8 dự thảo quy định về hình thức thi như sau: Thi phỏng vấn hoặc thi viết hoặc kết hợp cả hai hình thức thi phỏng vấn và thi viết

Do đó, sắp tới đây, có thể việc thi môn nghiệp vụ chuyên ngành sẽ được bổ sung thêm một hình thức thi nữa là kết hợp cả phỏng vấn và thi tiết. Và thay đổi này có thể khiến việc thi tuyển công chức "khó" hơn hiện nay. Tuy nhiên, lựa chọn hình thức thi nào còn phải căn cứ vào tính chất, đặc biệt và yêu cầu của vị trí dự tuyển.

H.Lê