Hình thức tư vấn cũng phong phú, đa dạng như tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại, tư vấn trên sóng radio trong chương trình "Phát thanh cho công nhân" do LĐLĐ TP phối hợp cùng Đài Tiếng nói Nhân dân TP thực hiện. Nội dung tư vấn chủ yếu là giao kết hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, BHXH…

Tư vấn pháp lý cho 32.700 lao động - Ảnh 1.

Ảnh mang tính minh họa

Để nâng cao kỹ năng, kiến thức pháp luật cho lực lượng tư vấn viên, cán bộ CĐ, LĐLĐ TP đã liên kết với Hội Luật gia TP, Tòa Lao động TP tập huấn kỹ năng tư vấn pháp luật cho 105 tư vấn viên và 500 cán bộ CĐ về trình tự, thủ tục tố tụng, kỹ năng tham gia tố tụng lao động.

N.Hà