Hai bên sẽ phối hợp trong việc tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật và hỗ trợ pháp lý nhằm kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Nếu có các vụ tranh chấp lao động tập thể hoặc cá nhân tại các doanh nghiệp trực thuộc Công ty CP Dệt may Gia Định, Trung tâm Tư vấn Pháp luật LĐLĐ TP sẽ phối hợp giải quyết.

Trung tâm Tư vấn Pháp luật LĐLĐ TP HCM ký kết cùng Công đoàn Công ty CP Dệt may Gia Định
Trung tâm Tư vấn Pháp luật LĐLĐ TP HCM ký kết cùng Công đoàn Công ty CP Dệt may Gia Định

Chương trình phối hợp được thực hiện với hình thức báo cáo, tư vấn qua email, gặp gỡ trực tiếp hoặc qua các tờ gấp, tờ rơi. Bên cạnh đó, công nhân có vấn đề cần tư vấn, giải quyết có thể đến trực tiếp Trung tâm Tư vấn Pháp luật LĐLĐ TP - số 215 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM; ĐT: (08) 3822 4506 - 3824 6796; Fax: (08) 3825 7663; website: trungtamtuvanphapluatldldtp.com; email: tuvanphapluatldldtp@yahoo.com.

Tin-ảnh: H.Đào