Tưởng nhớ Bác Tôn

Thời gian triển lãm kéo dài từ ngày 30-3 đến 30-5, từ thứ ba đến chủ nhật hằng tuần.

Để tưởng nhớ đến Bác Tôn - người thợ cả của giai cấp công nhân Việt Nam và hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác, LĐLĐ TP HCM đề nghị các cấp Công đoàn TP thông báo rộng rãi đến đoàn viên, CNVC-LĐ, đồng thời tổ chức cho CNVC-LĐ đến tham quan Bảo tàng Tôn Đức Thắng và xem triển lãm.

T.Nga