Tuyên dương 168 công nhân Lào, Campuchia tiêu biểu

Sau 10 năm triển khai chương trình, hiện VRG có 15 đơn vị thành viên tại Campuchia, trồng được hơn 90.000 ha cao su. Bên cạnh việc đầu tư phát triển cao su, hằng năm, tại các dự án ở Campuchia, VRG và các công ty cao su Việt Nam đã tạo công ăn việc làm cho hơn 15.000 lao động địa phương.

Trong các vùng dự án cao su, VRG cũng đã đầu tư hơn 3.000 nhà ở công nhân các loại cùng với hệ thống điện nước sinh hoạt, xây dựng 16 công trình trạm xá và 14 trường học, gần 3.000 km đường giao thông cấp phối, cầu cống các loại phục vụ sản xuất và dân sinh. Ngoài ra, VRG đã ủng hộ chính quyền địa phương và tổ chức y tế Campuchia với số tiền hơn 3 triệu USD.

Dịp này, VRG và Công đoàn Cao su Việt Nam đã tuyên dương 168 CNVC-LĐ tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển cao su tại Lào và Campuchia.

T.Nga