Qua 1 năm thực hiện, chất lượng đội ngũ CNVC- LĐ đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều cán bộ, đoàn viên còn có ý thức chủ động khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm; phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Bên cạnh đó, qua phát động phong trào, công tác đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động từ thiện, nhân đạo xã hội cũng được CNVC-LĐ tích cực hưởng ứng. Cụ thể, Công đoàn cơ sở các công ty: Quảng Việt, Triple Việt Nam, Việt Nam Samho… hằng năm vận động CNVC-LĐ tham gia đóng góp hàng trăm triệu đồng hỗ trợ CNVC-LĐ bị bệnh hiểm nghèo, mỗi người được giúp đỡ từ 40-60 triệu đồng.

Tuyên dương 75 tập thể, cá nhân học tập Bác - Ảnh 1.

Các gương điển hình phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được tuyên dương

Dịp này, LĐLĐ huyện Củ Chi đã tuyên dương 13 tập thể, 42 cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và 20 gương "Người tốt - Việc tốt".

Tin-ảnh: M.Chi