Theo đó, các cấp CĐ tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước; làm rõ các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam. Các cấp CĐ gắn các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng với các hoạt động mừng Xuân Mậu Tuất 2018, tổ chức chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ, nhất là CNVC-LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết. Phối hợp tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công, mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ Công vận CĐ hưu trí gặp khó khăn.

Tuyên dương đảng viên có thành tích xuất sắc - Ảnh 1.

Các đảng viên tiêu biểu được Công đoàn Viên chức tuyên dương năm 2017

Riêng LĐLĐ TP sẽ tổ chức chương trình "Gương sáng đảng viên", họp mặt, biểu dương những đảng viên là CNVC-LĐ có thành tích xuất sắc trong ứng dụng khoa học - công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác, lao động sản xuất; là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, tu dưỡng và rèn luyện. 

Tin-ảnh: H.Đào