Nhằm đưa các nội dung học tập Bác đến từng CNVC-LĐ, các cấp Công đoàn đã tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức; tổ chức học tập, nghiên cứu, hội thi kể chuyện, nói chuyện chuyên đề…, thu hút hơn 25.000 lượt CNVC-LĐ tham gia. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cũng gắn nội dung học tập vào các phong trào thi đua, được đông đảo CNVC-LĐ hưởng ứng. Cụ thể, trong năm, CNVC-LĐ đã thực hiện 12 công trình, sản phẩm mới và 2 sáng kiến, làm lợi hơn 1 tỉ đồng.

Tuyên dương điển hình học tập Bác - Ảnh 1.

Các gương điển hình giao lưu tại hội nghị

Hội nghị cũng đã giao lưu với các gương điển hình như anh Huỳnh Văn Lực (Công ty Sedo Vina), anh Trần Đăng Hoạt (Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Long Biên)… Dịp này, LĐLĐ quận Gò Vấp đã tuyên dương 124 điển hình học tập Bác và 86 gương "Người tốt, việc tốt" năm 2017. 

Tin-ảnh: T.Nga