Tuyên dương điển hình học tập Bác Hồ - Ảnh 1.

Các điển hình học tập Bác giao lưu tại hội nghị tuyên dương do CĐ Giáo dục TP tổ chức

Báo cáo kết quả sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, CĐ Giáo dục TP cho biết các đơn vị đã tổ chức học tập, tuyên truyền sâu rộng các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (NLĐ). Qua học tập, mỗi cán bộ, nhà giáo, NLĐ đề ra nội dung học tập thiết thực gắn với công việc hằng ngày. Dịp này, CĐ Giáo dục TP đã khen thưởng 49 tập thể và 63 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 85 cá nhân điển hình là cán bộ quản lý, giáo viên, NLĐ trong ngành cũng được biểu dương vì những thành tích trong phong trào "Người tốt, việc tốt" năm học 2017-2018.

LĐLĐ quận Gò Vấp cũng vừa tổ chức đánh giá lại những kết quả trong việc thực hiện tốt "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Qua đó, CĐ quận đã tuyên dương 17 tập thể và 96 cá nhân điển hình học tập Bác Hồ. Ngoài ra, 87 gương "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", 68 gương "Người tốt, việc tốt" năm 2018 cũng được vinh danh tại hội nghị.

T.Nga