Qua triển khai, CĐ Saigon Co.op đã cụ thể hóa từng tiêu chí "Trung thực, trách nhiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, tiết kiệm" thông qua các phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", phong trào "Bàn tay vàng"... Đặc biệt, trong Tháng Công nhân lần 10, các CĐ cơ sở đã vận động người lao động đóng góp 87 sáng kiến, tổ chức bán hàng lưu động phục vụ công nhân với doanh số trên 2,7 tỉ đồng, xây dựng nhiều chính sách phúc lợi cho người lao động…

Tuyên dương điển hình học tập, làm theo Bác Hồ - Ảnh 1.

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo gương Bác Hồ

Dịp này, CĐ Saigon Co.op đã biểu dương 95 tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác Hồ, 55 gương "Người tốt việc tốt" và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo".

Tin-ảnh: T.Liễu