Qua triển khai, toàn quận có 3.200 lượt CNVC-LĐ được tuyên truyền và phổ biến quán triệt Chỉ thị 05; hơn 1.000 CNVC-LĐ học Bác qua thưởng thức vở diễn "Tổ quốc nơi cuối con đường". Ngoài ra, việc học tập Bác được các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện gắn với chủ đề từng năm và cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua như tinh thần trách nhiệm, xây dựng văn hóa công vụ, văn hóa doanh nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật... được đông đảo CNVC-LĐ hưởng ứng.

Tuyên dương điển hình học tập và làm theo Bác Hồ - Ảnh 1.

Giao lưu với các cá nhân điển hình học và làm theo Bác Hồ

Trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, LĐLĐ quận đã tuyên dương 320 điển hình. Trong phong trào người tốt việc tốt cũng đã xuất hiện 177 gương cá nhân tiêu biểu có những việc làm rất hữu ích... Đặc biệt, với phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo, đã có 19 đề tài nghiên cứu khoa học, 8 sáng kiến cải tiến tiêu biểu với giá trị làm lợi hơn 800 triệu đồng. 

Tin-ảnh: N.Hà