Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Lực lượng TNXP TP cho biết đã tổ chức 76 buổi quán triệt chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt về Chỉ thị 05-CT/TW; tổ chức 234 buổi thảo luận "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Các cơ sở Đảng cũng tổ chức trên 2.167 lần kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dưới cờ, trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể. Giai đoạn 2016-2018, Đảng ủy Lực lượng TNXP TP đã kết nạp 114 Đảng viên mới.

Tuyên dương điển hình học tập và làm theo gương Bác Hồ - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Khoa (bìa trái) - Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP HCM - trao giấy khen cho cá nhân tiêu biểu

Dịp này, Đảng ủy Lực lượng TNXP TP đã biểu dương, khen thưởng 10 tập thể và 14 cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tin-ảnh: H.Vân