Đại hội CĐ TP đã thông qua khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ XI (2018-2023) là "Dân chủ - Đoàn kết - Hội nhập - Phát triển". 100% đại biểu tại đại hội đã biểu quyết mục tiêu của nhiệm kỳ 2018-2023 là: "Xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh; nâng cao năng lực đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ học vấn, kiến thức chuyên môn giỏi, ngang tầm với vị trí của TP; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng TP HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình". Với tinh thần "Đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm", Đại hội XII CĐ Việt Nam khóa XII đã bầu ra 161 ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII. LĐLĐ TP đề nghị các cấp CĐ khẩn trương tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ kết quả Đại hội CĐ TP HCM lần XI và Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII để định hướng và tạo động lực cho phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ.

Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đến đoàn viên - Ảnh 1.

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, báo cáo kết quả đại hội Ảnh: HỒNG ĐÀO

Trước đó, LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM đã tổ chức học tập và quán triệt Nghị quyết Đại hội XI CĐ TP và báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII CĐ Việt Nam. Tại hội nghị, ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, lưu ý LĐLĐ quận hỗ trợ CĐ cơ sở xây dựng chương trình, kế hoạch đổi mới nội dung hoạt động, sáng tạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI CĐ TP và Nghị quyết Đại hội X CĐ quận Gò Vấp nhằm nâng cao uy tín của tổ chức CĐ và mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên. 

H.Đào - T.Nga