Tham gia buổi truyền thông, các cán bộ CĐ đã được nghe phổ biến, hướng dẫn về chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước về chính sách BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện theo Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; những điểm mới của Luật BHXH, BHYT và BHXH tự nguyện. Báo cáo viên cũng trả lời câu hỏi thắc mắc của các đơn vị liên quan đến những quy định mới, nhất là việc đóng và hưởng lương hưu của lao động nữ...

Tuyên truyền pháp luật cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn quận Gò Vấp, TP HCM nêu thắc mắc tại buổi truyền thông

Buổi truyền thông nhằm giúp các cán bộ CĐ hiểu rõ hơn các chính sách để tư vấn, hướng dẫn đoàn viên, người lao động và làm tốt hơn công tác giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật tại đơn vị. 

Tin-ảnh: T.Nga